A_Ventures

Missió

 
A_Ventures neix amb la missió de donar suport i crear noves iniciatives per fomentar la innovació i la creació de start-ups i d'indústria altament competitiva mitjançant el triple vector innovació-tecnologia-negocis 

La nostra voluntat és ser un element dinamitzador que contribueixi activament al canvi de model productiu a Catalunya.

Treballant fortament en xarxa amb professionals altament qualificats i empresaris, administracions, associacions empresarials, proveïdors de coneixement -universitats i centres de recerca-, proveïdors de tecnologia -centres tecnològics i empreses- i altres focus d'innovació a Catalunya, però sempre en connexió i molt atents a les tendències i iniciatives que es porten a terme a la resta d'Europa i el món.