A_Ventures

Punts clau

  • Què és A_Ventures? És una agència privada especialitzada en la posada en marxa de noves iniciatives i la seva estratègia; ja siguin noves entitats, empreses, programes o projectes d’alt impacte i especialment amb un alt component tecnològic i/o innovador.                                              Ventura: Del llatí ventūra, pl. de ventūrumallò per venir.